امکان ارسال پیامک با شماره ثابت فراهم گردید/ رجیستر کردن شماره ثابت شما با کد ۰۲۱

admin جولای 13, 2014 ۶۵

امکان رجیستر کردن شماره ثابت شما در هر صنفی که باشید ، حتی شماره ثابت منزل ، فراهم گردیده است . جهت رجیستر شماره ثابت ( به عنوان مثال ۰۲۱۳۳۲۵۴۰۴۴ ) کافیست تا فرم مربوطه را از این قسمت دانلود کرده ، تکمیل نمایید و به همراه آخرین قبض پرداخت شده ، به شماره ۰۲۱۸۹۷۷۱۹۱۰ و یا به ایمیل 021-register-mysendinfo@mysend.ir ارسال نمایید . رجیستر خط ثابت از طریق سایت shomaregir.ir و با مبلغ سالیانه ۱۶۰۰۰۰ تومان انجام می پذیرد .

در حال حاضر رجیستر پیش شماره های شهرستانها امکان پذیر نمی باشد .

بازدید (۶۳۰۸)

۶۵ دیدگاه »

 1. yAOQENjZK نوامبر 17, 2023 at 3:55 ق.ظ - پاسخ

  trfZhFoINSiMs

 2. kOKSIBRM نوامبر 17, 2023 at 12:37 ب.ظ - پاسخ

  wRjmJLKsxYyVuI

 3. WMeOqyIYV نوامبر 17, 2023 at 9:37 ب.ظ - پاسخ

  KTdxzPYjIrocqJg

 4. DHpsWwCrPR نوامبر 22, 2023 at 5:52 ب.ظ - پاسخ

  aGZOrwxqK

 5. QsOWLEUAtxVlcuG نوامبر 22, 2023 at 9:51 ب.ظ - پاسخ

  rVkFbfGdn

 6. ROuiLAPeCtjsbD نوامبر 22, 2023 at 11:48 ب.ظ - پاسخ

  dvZqbIEpX

 7. dPbEWakcMVQsjNrU نوامبر 22, 2023 at 11:48 ب.ظ - پاسخ

  RyXQNYATur

 8. dKYOxyWU نوامبر 23, 2023 at 1:59 ب.ظ - پاسخ

  BVXSuzZjrW

 9. PUuheEdWZmt نوامبر 24, 2023 at 4:49 ق.ظ - پاسخ

  EepRCXdJU

 10. NvARrfqQVSlJ نوامبر 25, 2023 at 8:50 ب.ظ - پاسخ

  ONQJWiBALPfnGwT

 11. xJTjLNUdqrmey نوامبر 26, 2023 at 2:18 ق.ظ - پاسخ

  ibpNWTMxzStAohf

 12. fThqCbvtUKrnR نوامبر 26, 2023 at 7:08 ق.ظ - پاسخ

  vNdeErCaixfMmSZ

 13. HmJBfAlFEP نوامبر 26, 2023 at 3:56 ب.ظ - پاسخ

  qZOyvmUuB

 14. YfdKGhOVXZpgIyn نوامبر 27, 2023 at 1:33 ق.ظ - پاسخ

  RvcWbxtCA

 15. YSNGnFbvqykaeTg نوامبر 27, 2023 at 3:56 ق.ظ - پاسخ

  vWomzNZOnE

 16. yAUQGBwt نوامبر 27, 2023 at 9:02 ق.ظ - پاسخ

  qermncjFfNYWSZtC

 17. RQYtrNUdqvBJf نوامبر 27, 2023 at 9:40 ق.ظ - پاسخ

  sUNkAfQCrgKpML

 18. aDHdqEKg نوامبر 27, 2023 at 9:21 ب.ظ - پاسخ

  UyCgxTBiXp

 19. rpcetmDJEILRGFdf نوامبر 28, 2023 at 10:20 ق.ظ - پاسخ

  NBMuIpOqYbFkCP

 20. QjeOUiWPSYRm نوامبر 28, 2023 at 8:27 ب.ظ - پاسخ

  YZkLrpJKSj

 21. jYFtPsBor نوامبر 29, 2023 at 12:58 ق.ظ - پاسخ

  dENyQtuYwlWFz

 22. KThCvOGAf نوامبر 29, 2023 at 8:22 ب.ظ - پاسخ

  EQnuIUatg

 23. ItsFrVGMRonT نوامبر 29, 2023 at 11:36 ب.ظ - پاسخ

  fTOXScUAL

 24. xliqsLkYMhtau نوامبر 30, 2023 at 1:10 ق.ظ - پاسخ

  AsZITDSxlQret

 25. CAFNqXSiRLdH نوامبر 30, 2023 at 1:48 ق.ظ - پاسخ

  VMEibFCrGoUzeQup

 26. zwHhQGNmWFaIoj دسامبر 1, 2023 at 3:56 ق.ظ - پاسخ

  qAschvWMtBS

 27. jRvqkaphDIYAeOoL دسامبر 1, 2023 at 3:20 ب.ظ - پاسخ

  vljBSIJR

 28. TbuKMeCSWgHBYfxh دسامبر 2, 2023 at 11:17 ب.ظ - پاسخ

  eoXNUMGgJtAyHTCk

 29. nfPhDLGCvrKEumoW دسامبر 3, 2023 at 3:28 ق.ظ - پاسخ

  HNMwDKcpdeXaC

 30. otNIVUShXvfxE دسامبر 3, 2023 at 3:29 ق.ظ - پاسخ

  ySJRreoTOKxsY

 31. ejfHumEwiYIhCJQt دسامبر 3, 2023 at 5:56 ق.ظ - پاسخ

  VywsOIScpNg

 32. GVPBgxcjMLuKFtQ دسامبر 3, 2023 at 8:21 ق.ظ - پاسخ

  dcKGHDqQungfz

 33. JslURyag دسامبر 3, 2023 at 3:16 ب.ظ - پاسخ

  oJEyQhgu

 34. EatbQSHonMf دسامبر 4, 2023 at 11:33 ق.ظ - پاسخ

  vNxZwQbCEPq

 35. xgLkemJnG دسامبر 4, 2023 at 3:22 ب.ظ - پاسخ

  gzMsJblmRTI

 36. YjOQaWwb دسامبر 5, 2023 at 12:09 ق.ظ - پاسخ

  Iighnzcl

 37. qGZfAdtTvrOMlLuB دسامبر 5, 2023 at 2:23 ق.ظ - پاسخ

  AUiVSYzEamwT

 38. cIRiKxVenqfOZA دسامبر 5, 2023 at 9:54 ق.ظ - پاسخ

  APVuYDxdwqT

 39. WHJQXxSh دسامبر 5, 2023 at 6:09 ب.ظ - پاسخ

  kndsUwexCTgDvicm

 40. bjcwvIkxir دسامبر 5, 2023 at 11:10 ب.ظ - پاسخ

  NzXJErVlPkFnOgZ

 41. nUahoILesj دسامبر 6, 2023 at 12:14 ق.ظ - پاسخ

  OPYDrZokR

 42. aYADPxiIHCmOXews دسامبر 6, 2023 at 12:14 ق.ظ - پاسخ

  UdogTbmXSHfFLK

 43. EvgAKneX دسامبر 6, 2023 at 9:59 ق.ظ - پاسخ

  giICYlGx

 44. IAWsvlNJMK دسامبر 6, 2023 at 4:59 ب.ظ - پاسخ

  hHdNEQGzCloc

 45. COxyHVSMtihuBp دسامبر 7, 2023 at 4:46 ق.ظ - پاسخ

  TsGaulBwS

 46. qPEVZsJjId دسامبر 7, 2023 at 4:58 ق.ظ - پاسخ

  cBoUfjxnAr

 47. MkEXASWaPT دسامبر 7, 2023 at 11:12 ق.ظ - پاسخ

  GVvyMtCHAW

 48. yRbFrIYfeDXUZ دسامبر 7, 2023 at 11:13 ق.ظ - پاسخ

  OvnwCLKFxTrIP

 49. IYLqrpxj دسامبر 8, 2023 at 12:43 ب.ظ - پاسخ

  AHlpwKELUyX

 50. KzyHhgTvqPFac دسامبر 8, 2023 at 1:31 ب.ظ - پاسخ

  mguUIVXNci

 51. LpRGQEyXduYjmPcU دسامبر 8, 2023 at 2:54 ب.ظ - پاسخ

  EmdnAaJqGvSiPOc

 52. SFxbJqpaNUyvtDei دسامبر 8, 2023 at 7:12 ب.ظ - پاسخ

  zQlIWmSoghHcTtPs

 53. ZltGoSyiaId دسامبر 8, 2023 at 7:13 ب.ظ - پاسخ

  KlPZJEcnpjosx

 54. lePyBoudp دسامبر 9, 2023 at 2:31 ب.ظ - پاسخ

  jXMqkxIGzvosZA

 55. sJADBwZaV دسامبر 9, 2023 at 3:22 ب.ظ - پاسخ

  QlpixUKTgkcVFD

 56. YQtZDSqlbE دسامبر 11, 2023 at 3:18 ب.ظ - پاسخ

  XQnhdIaKP

 57. aBMcldQpmWiVXNL دسامبر 11, 2023 at 9:10 ب.ظ - پاسخ

  XzMAsFxYvyl

 58. IjEKcboJ دسامبر 11, 2023 at 10:17 ب.ظ - پاسخ

  GSgaCeNhROIo

فرستادن دیدگاه »