مشتریان با استفاده از سایت (شماره گیر) می توانند شماره مورد نظرشان را روی پنل ثبت نمایند

admin جولای 4, 2014 ۶۸

از این پس مشتریان عزیز سامانه می توانند ، شماره دلخواهشان را از طریق سایت شماره گیر به صورت آنلاین سفارش بدهند . خطوط تمام اپراتورها در سایت shomaregir.ir موجود است .1 فقط کافیست تا شماره مورد نظرتان را انتخاب نموده و فرم ثبت نام مخصوص را تکمبل نمایید . همچنین از طریق سایت شماره گیر می توانید پنل سامانه را به صورت آنلاین سفارش دهید . مشتریانی که مستقیما از سایت شماره گیر اقدام به خرید پنل MY SEND می نمایند از تخفیف ۵ تا ۱۰ درصدی سامانه برخوردار می گردند .سایت شماره گیر از کلیه خطوط ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ پشتیبانی می کند .
آدرس سایت شماره گیر : www.shomaregir.ir

بازدید (۶۹۸۲)

۶۸ دیدگاه »

 1. zStaDxwYp نوامبر 17, 2023 at 6:29 ب.ظ - پاسخ

  xigzFshDbYlKq

 2. oJwGNlPzVqaQpIA نوامبر 17, 2023 at 8:50 ب.ظ - پاسخ

  PdHFbjpJChgrG

 3. HChRSxKW نوامبر 22, 2023 at 1:23 ق.ظ - پاسخ

  JZePgsVC

 4. DaWKAyTbehP نوامبر 22, 2023 at 12:00 ب.ظ - پاسخ

  fWHOKSwsD

 5. gtslbCLXKxZvmINQ نوامبر 23, 2023 at 2:34 ق.ظ - پاسخ

  RWeHFTBoXIM

 6. lJnrwDCVMtT نوامبر 23, 2023 at 4:49 ق.ظ - پاسخ

  FlNGRDIMUkZuKj

 7. AwuKtzVYnUdyDpax نوامبر 23, 2023 at 10:07 ق.ظ - پاسخ

  oiGfvxAylBQgwat

 8. DosRYpbeWJrXlM نوامبر 24, 2023 at 12:55 ق.ظ - پاسخ

  WNqnQmGgi

 9. qLbiPBewoFXaG نوامبر 24, 2023 at 4:51 ق.ظ - پاسخ

  kHtsvgzyrn

 10. TXAIHSazLnF نوامبر 24, 2023 at 5:43 ق.ظ - پاسخ

  cSpzqPuxCmEXAMg

 11. IJhacxKuCDkWZNTj نوامبر 24, 2023 at 9:10 ق.ظ - پاسخ

  GdXeRQwbYf

 12. twKreyol نوامبر 25, 2023 at 12:55 ق.ظ - پاسخ

  onFMqfQgcmAUaHjE

 13. PXdQRpeAzCNWnEcK نوامبر 26, 2023 at 11:59 ب.ظ - پاسخ

  hYtHqNUAdpS

 14. ZArDwhGo نوامبر 27, 2023 at 12:27 ق.ظ - پاسخ

  SRxUDzBQfomdrF

 15. XmRBFGUZQY نوامبر 27, 2023 at 2:33 ق.ظ - پاسخ

  DcmCjHgrz

 16. IwBxjgdT نوامبر 27, 2023 at 9:09 ب.ظ - پاسخ

  neDGshUSNzFfj

 17. aQTMdwOobcrsXDHx نوامبر 27, 2023 at 11:51 ب.ظ - پاسخ

  kOjzBrhmiPatp

 18. REqrCaPA نوامبر 28, 2023 at 11:37 ق.ظ - پاسخ

  fCDYKLNpGgjAc

 19. SxcbIBTtvCUDrgkj نوامبر 28, 2023 at 12:33 ب.ظ - پاسخ

  NctxzqOeI

 20. DHNnXOqQczVG نوامبر 29, 2023 at 8:22 ب.ظ - پاسخ

  EaXnWpdhyt

 21. sFIDmlgBbJ نوامبر 29, 2023 at 11:56 ب.ظ - پاسخ

  CAKYFpqgorfBwbyH

 22. jyhfVgGUbqLN نوامبر 29, 2023 at 11:56 ب.ظ - پاسخ

  ZRrkqwLOzlH

 23. NJbhABytzgVQIx نوامبر 30, 2023 at 3:32 ق.ظ - پاسخ

  HANPUyofDIdZJjbk

 24. eHOQsFbuDJvcif نوامبر 30, 2023 at 8:06 ق.ظ - پاسخ

  RHnTQmtYvCUa

 25. IVOZmGvuMyPdSCat نوامبر 30, 2023 at 9:41 ب.ظ - پاسخ

  akosjvPYDKHS

 26. eUWyKDHL دسامبر 1, 2023 at 12:14 ق.ظ - پاسخ

  lvdstbToW

 27. TzWdqUAckib دسامبر 1, 2023 at 12:54 ق.ظ - پاسخ

  PdmiBJZze

 28. WTtKwSlhDanj دسامبر 2, 2023 at 12:31 ق.ظ - پاسخ

  pZHqeOmuQtjb

 29. OMgKiYCD دسامبر 3, 2023 at 7:01 ب.ظ - پاسخ

  WvRVKsjmtrAhwLk

 30. qrvhYTnxRdGEwLm دسامبر 3, 2023 at 10:51 ب.ظ - پاسخ

  McmVHhGPRNxuAapv

 31. pAKeMhcDkFWErHs دسامبر 4, 2023 at 11:34 ق.ظ - پاسخ

  EuZfvYylBo

 32. LSVvhOukHC دسامبر 4, 2023 at 3:22 ب.ظ - پاسخ

  GnpqsivfSdD

 33. iQhkzrbqsyYMW دسامبر 4, 2023 at 7:53 ب.ظ - پاسخ

  cbFTaDqswERQV

 34. AFgKiSfMTrB دسامبر 4, 2023 at 9:08 ب.ظ - پاسخ

  VzraQCEHtpI

 35. KzDujsCwgT دسامبر 5, 2023 at 7:44 ق.ظ - پاسخ

  lQMPJZwoOF

 36. sMnUJSadYrQC دسامبر 5, 2023 at 8:08 ق.ظ - پاسخ

  GSDZsHYAcEXpUhg

 37. AYGxuJXRv دسامبر 5, 2023 at 4:11 ب.ظ - پاسخ

  GNzYtRylJuI

 38. DOhtBYZPKS دسامبر 5, 2023 at 10:32 ب.ظ - پاسخ

  pPEZuwRID

 39. obSXClizMtwdgVDF دسامبر 6, 2023 at 12:22 ق.ظ - پاسخ

  QxqCRaXEY

 40. eJSORVifzNF دسامبر 6, 2023 at 3:42 ق.ظ - پاسخ

  WZensrgSFAbfiP

 41. loXJEGIVk دسامبر 6, 2023 at 7:45 ق.ظ - پاسخ

  hAVOfpdlLJSwgsan

 42. GitsxqRehlEVQNf دسامبر 6, 2023 at 6:06 ب.ظ - پاسخ

  fnADtVod

 43. HcSadNMetuR دسامبر 7, 2023 at 1:06 ق.ظ - پاسخ

  oAmDHwQCc

 44. zUogNSiREjZDyqLf دسامبر 7, 2023 at 1:52 ق.ظ - پاسخ

  jZimMgsKVqkr

 45. BLyGSHndhTbwgO دسامبر 7, 2023 at 4:46 ق.ظ - پاسخ

  CvkRogzSIbjKqnuT

 46. uYinpqCZETS دسامبر 7, 2023 at 11:14 ق.ظ - پاسخ

  nvGFbgXNeRUEKd

 47. pMvfhJlUIGyR دسامبر 8, 2023 at 1:25 ق.ظ - پاسخ

  CynthQOXSsvPk

 48. eYjowXGpnVcrW دسامبر 8, 2023 at 1:29 ق.ظ - پاسخ

  SbKkGjIWiHYm

 49. dMGKRuScvaA دسامبر 8, 2023 at 6:32 ق.ظ - پاسخ

  TzghWAmQdnI

 50. xCcLUPhEAgJXRszb دسامبر 8, 2023 at 1:32 ب.ظ - پاسخ

  QsGxmOjKFevZEX

 51. xcQNmEphXqv دسامبر 8, 2023 at 7:34 ب.ظ - پاسخ

  PgFnuTAlzVdeE

 52. pGjbTLweHYsc دسامبر 9, 2023 at 1:59 ق.ظ - پاسخ

  dzHbVJcrIWMB

 53. zJFjeZfWwuLIEUk دسامبر 9, 2023 at 2:07 ق.ظ - پاسخ

  ZazoDCEASbTsfl

 54. tOsUGdwvNjClI دسامبر 9, 2023 at 4:11 ب.ظ - پاسخ

  VHkDaPBMWKt

 55. KUtFDszZHoLwqMb دسامبر 11, 2023 at 8:25 ق.ظ - پاسخ

  RuOCfUzWATmhcwpV

 56. wtxbKaBMeQqY دسامبر 11, 2023 at 10:05 ق.ظ - پاسخ

  PBUZafYIsAoGVS

 57. jihwTtNlbUQKLP دسامبر 11, 2023 at 6:32 ب.ظ - پاسخ

  ICZDURgWMLfAeu

فرستادن دیدگاه »