شماره حساب ها

 شماره کارت ها ، جهت واریز بانکی و یا کارت به کارت

shetab2

لطفا پس از واریز پول به هر مبلغ ، فیش بانکی را به شماره ۸۹۷۷۱۸۷۷-۰۲۱ فکس کرده و یا نام و نام خانوادگی را به همراه آدرس ایمیل و مبلغ و شماره پیگیری فیش به شماره ۳۰۰۰۱۶۷۰۰۰۷۰۰۰ ارسال نمایید.

شماره کارت بانک سامان : ۵۲۹۲-۱۸۱۳-۸۶۱۰-۶۲۱۹

به نام محمد سیحونی

.

.

.

جهت ذخیره کردن شماره حساب در گوشی موبایل خود می توانید ، عدد ۵ را به شماره ۳۰۰۰۱۶۷۰۰۰۷۰۰۰ ارسال نمایید .

بازدید (۵۰۵۴)