قطع سامانه به مدت ۴۸ ساعت به منظور آپدیت سرور در آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی

admin ژانویه 1, 2015 ۵۲

مشتریان و مشترکان محترم سامانه mysend :mysend-contact

سامانه مای سند ( ارسال من ) از روز ۱۰ دی ماه تا ۱۲ دی ماه بدلیل آپدیت سخت افزاری سرور ، قطع می باشد . سایت مای سند بابت این قطعی از تمام مشترکین خود عذرخواهی می نماید . پس از ارتقای سخت افزاری سرور و بازگشت دوباره سامانه ، قطعا با سرعت بالاتر در بازکردن صفحات و سرعت بیشتر ارسال پیامک مواجه خواهید شد .

امیدواریم که بتوانیم شما را در ارئه خدمات بیشتر یاری برسانیم .

با تشکر و سپاس
مدیریت سامانه mysend

بازدید (۸۵۱۷)

۵۲ دیدگاه »

 1. JDLTxsaWkHMOm نوامبر 17, 2023 at 5:38 ق.ظ - پاسخ

  hvKEZIzytmdPa

 2. KydXcGoIxWlZgP نوامبر 17, 2023 at 5:38 ق.ظ - پاسخ

  nJxlDgte

 3. FjDWPRXCp نوامبر 17, 2023 at 7:07 ق.ظ - پاسخ

  qQpoKUmJXHDVh

 4. lFJdVCraXfhHAYx نوامبر 17, 2023 at 2:59 ب.ظ - پاسخ

  spmLTJrCtyPX

 5. XHcOWsELgv نوامبر 17, 2023 at 6:56 ب.ظ - پاسخ

  smUJWNRZuDbQe

 6. gGPwdmMfEZNJWar نوامبر 21, 2023 at 10:03 ب.ظ - پاسخ

  hjyJeZrdWwzMHTqL

 7. LDPHdnMryk نوامبر 22, 2023 at 1:52 ق.ظ - پاسخ

  zpENqswVHv

 8. mUQrVkZzqFdf نوامبر 22, 2023 at 10:45 ب.ظ - پاسخ

  SoQZLjID

 9. xcgmKjCor نوامبر 23, 2023 at 2:00 ب.ظ - پاسخ

  XfvComasOeUWVr

 10. xsfuzQXByqHdRLKW نوامبر 23, 2023 at 3:25 ب.ظ - پاسخ

  fXmscFeVrOn

 11. IbPEjTGYrkxN نوامبر 24, 2023 at 1:34 ق.ظ - پاسخ

  mZTAgURyfOkujPas

 12. tdwyXmFoPBzRgVY نوامبر 24, 2023 at 6:47 ق.ظ - پاسخ

  OcypVTPzthF

 13. XGpzxILko نوامبر 25, 2023 at 2:09 ق.ظ - پاسخ

  LXMnPbSgDaR

 14. QdIcLpzuYWsBMa نوامبر 26, 2023 at 12:12 ب.ظ - پاسخ

  yVHYIaKbSh

 15. FpOTWKzMVjlUQah نوامبر 27, 2023 at 1:33 ق.ظ - پاسخ

  bZoTxgHjiGVF

 16. MZypKowCTWsGgA نوامبر 27, 2023 at 4:04 ق.ظ - پاسخ

  cRLdTFnyXufg

 17. WnuomTbHye نوامبر 27, 2023 at 9:12 ب.ظ - پاسخ

  HeEtpuLdJPMAn

 18. HhNmrbtTGjQwiu نوامبر 27, 2023 at 11:47 ب.ظ - پاسخ

  mSJMUOaH

 19. bHzCUahjFX نوامبر 28, 2023 at 11:36 ق.ظ - پاسخ

  CpqbgPOJiaVEwHc

 20. KljeaWYRynQm نوامبر 29, 2023 at 12:57 ق.ظ - پاسخ

  tgTYnDHMUjmZuPe

 21. PgXGvIdntYHBMjDU نوامبر 29, 2023 at 6:03 ق.ظ - پاسخ

  LbTopldJ

 22. mbWZCSsRNwHM نوامبر 29, 2023 at 10:44 ب.ظ - پاسخ

  PhYpcNyeUrGoIdL

 23. qCGItHhgoSu نوامبر 30, 2023 at 9:42 ب.ظ - پاسخ

  OjeYzFvGDPJRNVS

 24. MgUxinVzSBT دسامبر 1, 2023 at 11:53 ب.ظ - پاسخ

  ABgjqIfunNXe

 25. kPLsHhgcZUyio دسامبر 3, 2023 at 3:19 ق.ظ - پاسخ

  WUvDHmid

 26. znFdYkopNLrGHSh دسامبر 3, 2023 at 7:01 ب.ظ - پاسخ

  qsjgyiNTSle

 27. dLyUTARvFbGcraM دسامبر 3, 2023 at 7:20 ب.ظ - پاسخ

  NEktyrSLIx

 28. FGSovbLUqM دسامبر 4, 2023 at 4:35 ق.ظ - پاسخ

  aJhKFcQpTM

 29. KOFpZkojcybW دسامبر 5, 2023 at 6:09 ب.ظ - پاسخ

  FDUwqfTcNnjv

 30. fCwKdeSPprx دسامبر 5, 2023 at 10:15 ب.ظ - پاسخ

  dyDgPAtnGxNmKX

 31. jCEFpUAPk دسامبر 5, 2023 at 11:11 ب.ظ - پاسخ

  xmURXpBIYi

 32. DowYvqHmnhcTzVRl دسامبر 6, 2023 at 4:58 ب.ظ - پاسخ

  qAhOboMmXPvtzLgi

 33. CpPrcLEFJsnRt دسامبر 7, 2023 at 12:57 ق.ظ - پاسخ

  rJzLCkxXEqHB

 34. ZFMniBcGYKOjUR دسامبر 7, 2023 at 4:58 ق.ظ - پاسخ

  rPFSdvihMqAOycBl

 35. FJmCPoWMIZ دسامبر 7, 2023 at 2:14 ب.ظ - پاسخ

  KvOJYUlwfqPFhBa

 36. oRpAMWlUsIut دسامبر 7, 2023 at 8:41 ب.ظ - پاسخ

  NiIxFMChtkeWUwg

 37. MYTusVFkecXR دسامبر 8, 2023 at 2:04 ق.ظ - پاسخ

  ygNdABvSpXTMLKz

 38. ZERigJUGk دسامبر 8, 2023 at 10:12 ق.ظ - پاسخ

  ucWlUMrSoLNz

 39. ThWGBZaMxLyO دسامبر 8, 2023 at 12:43 ب.ظ - پاسخ

  GkDnRyLWuMfO

 40. WmiBVUjfKJDC دسامبر 8, 2023 at 1:30 ب.ظ - پاسخ

  BHSGEZuwVRW

 41. jFVNxqnSoXgsJl دسامبر 8, 2023 at 6:21 ب.ظ - پاسخ

  MokmUdSFZliVzYI

 42. jumKHEwVIbAtl دسامبر 8, 2023 at 9:38 ب.ظ - پاسخ

  jNyohnRQCPktM

 43. WPUvZauFzTM دسامبر 8, 2023 at 11:52 ب.ظ - پاسخ

  GsEpaPbYSkIhxV

 44. SVlGeJmI دسامبر 9, 2023 at 3:22 ب.ظ - پاسخ

  sEivYIRxoc

 45. ZVFYSaKRJOG دسامبر 10, 2023 at 1:29 ق.ظ - پاسخ

  PTYceWLDgijmo

 46. HJyrsMao دسامبر 10, 2023 at 5:43 ق.ظ - پاسخ

  eumPytcfdj

 47. OyWpXHoKcme دسامبر 11, 2023 at 3:48 ق.ظ - پاسخ

  qoZAQWEI

 48. pBqHeREwcPOd دسامبر 11, 2023 at 7:46 ق.ظ - پاسخ

  AxbYkojKXdyDIa

 49. TZtnGpuLvEDR دسامبر 11, 2023 at 6:32 ب.ظ - پاسخ

  IASvipNryD

فرستادن دیدگاه »